Termíny zkoušek ZOZ - RC Brno

RC SÚJB vypisuje na rok 2014 následující pravidelné termíny zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Všem zúčastněným přejeme úspěšné zakončení..

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (pro region Jižní Morava)
Termíny jsou:
 • Pátek 24. ledna 2014
 • Pátek 28. února 2014
 • Pátek 21. března 2014
 • Pátek 25. dubna 2014
 • Pátek 30. května 2014
 • Pátek 20. června 2014
 • Pátek 29. srpna 2014
 • Pátek 19. září 2014
 • Pátek 24. října 2014
 • Pátek 21. listopadu 2014
 • Pátek 5. prosince 2014

 • Místo konání zkoušek

  Zkoušky se uskuteční v jednací místnosti RC Brno a budou zahájeny vždy v 8 hodin v daném termínu písemnou částí (testy), po které bude následovat ústní zkouška před komisí.

  SÚJB Regionální centrum Brno, Tř. kpt. Jaroše 5, 60200 Brno tel: 515902771, fax: 515902760

  Přihlášení ke zkoušce

  Zájemce o zkoušku pošle vyplněnou přihlášku elektronicky na adresu InfoRcBrno@sujb.cz nebo poštou na adresu RC Brno. Na základě přihlášky mu bude telefonicky, e-mailem, případně poštou potvrzen nebo upřesněn termín zkoušky a případně i čas zkoušky.

  Maximální počet přihlášených na jeden termín je 15. Ostatní budou přesunuti na následující termín zkoušek.

  Pokud přihlášených bude na jeden termín více než 25, bude v daném měsíci ještě vypsán mimořádný termín zkoušek, který bude žadatelům oznámen.

  RC Brno si vyhrazuje možnost změny termínů zkoušek.