Pozvánka na školení o metrologii 21-22.3 2012

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborné dvoudenní školení, které je zaměřeno na problematiku výpočtu nejistot výsledku měření. Kurz je určen pro pracovníky kalibračních laboratoří a pro všechny ostatní, kteří se setkávají s problematikou metrologie nejen ionizujícího záření. Věříme, že Vás toto téma zaujme a těšíme se na osobní setkání v našem Školicím středisku.

Obsahem školení je:

 • Statistické hypotézy
 • Hrubé chyby a nápadně vybočující údaje
 • Robustní řešení identifikace odlehlých hodnot
 • Regresivní model kalibrační přímky
 • Ověření normality experimentálních dat
 • Testy nezávislosti jednorozměrných dat
 • Neparametrické testy
 • Parametrický a neparametrický test o nulové hodnotě korelačního koeficientu
 • Pearsonův test dobré shody (chí- kvadrát test)
 •  


  Cena školení: 4.500,- Kč vč. DPH

  Připojené soubory