O nás

Firma VF byla založena v roce 1992 skupinou odborníků v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. V průběhu své více než patnáctileté existence se stala jedním z lídrů v oblasti komplexních dodávek služeb a řešení v oblasti radiační ochrany v ČR a SR.

Historie a struktura

Základní mezníky vývoje firmy VF:

 • 1992 - založení společnosti VF jako odborníka na systémy RK
 • 1993 - založení dceřiné společnosti VF v SR
 • 1993 - zahájení vývoje vlastních SW produktů
 • 1998 - transformace VF v ČR na akciovou společnost
 • 2000 - zahájení vývoje vlastních HW produktů
 • 2004 - dokončení administrativního a vývojového centra na Slovensku v Žilině
 • 2004 - vybudována horká komora pro nakládání se zdroji záření až do aktivity odpovídající 2000 TBq Co-60
 • 2005 - zahájení expanze na zahraniční trhy
 • 2005-2007 - výstavba Technologického centra a Školicího střediska
 • 2008 - zřízení služby Osobní dozimetrie pro široké spektrum zákazníků v ČR
 • 2008 - zřízení Školicího střediska pro realizaci oborových školení v oblasti práce se zdroji IZ, radiační ochrany a radiační kontroly

Některé ze systémů VF se již staly nedílnou součástí mnoha pracovišť se zdroji IZ, jako např. informační systémy SEOD (Systém elektronické osobní dozimetrie), Radiační monitorovací systém (CISRK) pro správu dat o monitorování radiační situace, Datový a řídící systém ozařoven metrologických středisek (DaRS) aj. Naše zařízení jsme úspěšně instalovali v mnoha zemích celého světa, kde šíří dobré jméno naší firmy.

 

Zázemí společnosti VF je tvořeno:

 • Technologické centrum (Černá Hora) - kvalitní zázemí pro vývoj a výrobu vlastních produktů
 • Akreditované metrologické pracoviště - operativní možnost zajištění metrologie detektorů ionizujícího záření
 • Školicí středisko v Černé Hoře - možnost školit vlastní zaměstnance a zaměstnance firem používajících zdroje ionizujícího záření
 • Středisko osobní dozimetrie - poskytování služeb osobní dozimetrické kontroly zákazníkům v ČR
 • Výrobní a vývojové středisko v Žilině
 • Horká komora v Praze - práce s významnými zdroji ionizujícího záření
 • Servisní střediska EDU, ETE, EBO, EMO
 • Podpůrné inženýrské středisko Trnava
 • Servisní středisko pro zahraniční zákazníky (Černá Hora)

 

Členství v organizacích

VF,a.s. je členem v následujících organizacích:

 • Obchodní a hospodářská komora Brno
 • Česká nukleární společnost
 • České jaderné fórum
 • Česká společnost ochrany před zářením

Naši zaměstnaci jsou členy mnoha profesních a oborových organizací, jejichž specializace je úzce spjata se zaměřením VF :

 • Radiologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost fyziků v medicíně o.s.
 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
 • Česká společnost nukleární medicíny

O nás