FN Brno

Setkání vedoucích nelékařských pracovníků FN Brno dne 12.12.2008.

Děkuji za umožnění realizace setkání vedoucích pracovníků NLZP a za zajištění celé akce.
Předpokládám, že spolupráce bude pokračovat a to především v oblasti školení našich zaměstnanců.

Bc. Erna Mičudová
náměstek pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Reference