Aktuality

  • Pozvánka na školení zvláštní odborné způsobilosti

    Ve dnech 22-24.11 2016 se ve VF uskuteční kurz zvláštní odborné způsobilosti pro radiodiagnostiku, nukleární medicínu a radioterapie, který bude zakončen zkoušku na SÚJB (dne 25.11.2016)

  • Termíny zkoušek ZOZ - RC Brno

    RC SÚJB vypisuje na rok 2014 následující pravidelné termíny zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Všem zúčastněným přejeme úspěšné zakončení..

  • Pozvánka na školení o metrologii 21-22.3 2012

    Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odborné dvoudenní školení, které je zaměřeno na problematiku výpočtu nejistot výsledku měření. Kurz je určen pro pracovníky kalibračních laboratoří a pro všechny ostatní, kteří se setkávají s problematikou metrologie nejen ionizujícího záření. Věříme, že Vás toto téma zaujme a těšíme se na osobní setkání v našem Školicím středisku.